Η THQ Nordic δημοσίευσε για πρώτη φορά μετά από χρόνια μια νέα ενημέρωση για την STEAM έκδοση του Red Faction Guerrilla. Η ενημέρωση αυτή δεν φέρνει καινοτομίες ή ραγδαίες βελτιώσεις στον τίτλο, αλλά εξισσορόπηση σε όπλα και βελτιώσεις στο Matchmaking. 

Σύμφωνα με την ομάδα, τα όπλα και τα Backpacks επανήλθαν στα αρχικά τους νούμερα – αυτά που είχαν στην πρώτη κυκλοφορία του τίτλου – ενώ επιπλέον επαναφέρονται το 1-minute Respawn των όπλων σε όλα τα modes, οι ώρες της ημέρας σε όλους τους χάρτες εκτός από το Doubletime και το Downfall και γενικότερα στοιχεία που υπήρχαν στο παρελθόν.

Το Patch είναι διαθέσιμο στο STEAM και θα κατέβει αυτόματα:

Red Faction: Guerrilla Steam Edition Patch #10 Release Notes:

WEAPONS
[Assault Rifle]

 • End damage increased to 32 (from 29)
 • Minimum threshold increased to 30 (from 0)
 • Increased number of shots to go to maximum spread to 5 (from 4)
 • Fine aim minimum spread reduced to 0.67 (from 0.7)
 • Recoil kick reduced to 0.9 (from 1.1)
 • Maximum ammo capacity increased to 160 (from 120)

[EDF Pistol]

 • End damage increased to 52 (from 48)
 • Spread maximum reduced to 1.3 (from 1.5)

[Sniper Rifle]

 • Removed camera shake effect for enemies being shot

[Grinder]

 • Start & end damage reduced to 300 (from 350)
 • Projectile speed increased to 52 (from 48)
 • Removed camera shake effect for enemies being shot
 • Magazine size reduced to 5 (from 7)
 • Maximum ammo capacity reduced to 20 (from 28)

[Rail Driver]

 • Refire delay increased to 1050 (from 600) (Beam vanishing now matches the firerate)
 • Magazine size reduced to 4 (from 6)
 • Maximum ammo capacity reduced to 8 (from 12)

[Rocket Launcher]

 • Maximum ammo capacity reduced to 4 (from 6)

[Peacekeeper]

 • Start damage increased to 36 (from 35)
 • End damage increased to 16 (from 12)
 • Headshot multiplier reduced to 1.5 (from 2.5)
 • Refire delay reduced to 292 (from 300) 
 • Minimum threshold increased to 11 (from 0)
 • Maximum spread reduced to 1.05 (from 1.2)
 • Recoil kick reduced to 1.5 (from 1.8)

[Shotgun]

 • Headshot multiplier reduced to 1.4 (from 2.5)
 • Minimum spread reduced to 0.2 (from 0.4)
 • Maximum spread reduced to 0.4 (from 0.8)
 • Maximum ammo capacity reduced to 24 (from 32)

[Arc Welder]

 • Damage increased to 33 (from 25)
 • Removed camera shake and blur effects for enemies being shocked

[Enforcer]

 • Start damage increased to 33 (from 30)
 • End damage increased to 24 (from 21)
 • Minimum threshold increased to 15 (from 10)
 • Autoaim reduced to 0.82 (from 2.5)

BACKPACKS

[Firepower]

 • Damage multiplier reduced to 1.25 (from 1.50)

[Heal]

 • Fuel usage per second increased to 0.85 (from 0.35)
 • Health regeneration per second reduced to 400 (from 600)
 • Health regeneration radius increased to 5.5 (from 4.5)
 • Will now heal enemies within the radius

[Rhino]

 • Player hit damage reduced to 225 (from 350)
 • Charge top speed reduced to 8.2 (from 8.5)

MATCHMAKING & CUSTOM GAMES

[Playlists]

 • Maximum player counts for Team Anarchy (8), Team Bagman (8), and Team Objective (10) restored 
 • Minimum number of players to activate autostart restored
 • Minimum number of players to start Large Mixer match restored to 8
 • Removed the map Warlords from Anarchy (as it was previously)
 • In Bagman when playing the map Haven you will now always be spawned with a jetpack equipped 
 • Added the map Radial to Team Bagman
 • Added the map Framework to Large Mixer for Team Anarchy

[Settings]

 • Restored default (1 minute) weapon respawn time to all modes

[Maps]

 • Restored previous alternative time of days for all maps except Doubletime and Downfall

ΠΗΓΗ